Moovit index verejnej dopravy

Porovnajte fakty a štatistiky o verejnej doprave vo vašom meste

• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Goiânia je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 98 min. Cez 100% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Toulouse, je 6.6 km. Ale 44% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Goiânia, je 7.0 km. Ale 47% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Philadelphia, PA, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.67 mi? Približne 37% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Toulouse je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 44 min. Cez 44% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Bari? Cestujúci v priemere čakajú 18 min, ale cez 54% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Bari presadajú aspoň raz je 31%. Priemerne 13% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Teresina? Cestujúci v priemere čakajú 33 min, ale cez 96% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Madrid? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 32% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Bari, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.76 km? Približne 22% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Toulouse? Cestujúci v priemere čakajú 9 min, ale cez 28% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Bordeaux je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 51 min. Cez 52% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Teresina, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.59 km? Približne 13% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Goiânia, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.75 km? Približne 25% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Bari, je 4.2 km. Ale 28% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Bauru presadajú aspoň raz je 36%. Priemerne 9% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Madrid presadajú aspoň raz je 68%. Priemerne 23% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Toulouse, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.86 km? Približne 31% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Toulouse presadajú aspoň raz je 64%. Priemerne 19% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Adelaide, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.68 km? Približne 20% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Bauru, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.72 km? Približne 20% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Bauru, je 3.4 km. Ale 23% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Philadelphia, PA je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 93 min. Cez 94% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Bordeaux presadajú aspoň raz je 55%. Priemerne 15% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Adelaide? Cestujúci v priemere čakajú 11 min, ale cez 32% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Bari je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 57 min. Cez 58% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Strasbourg je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 52 min. Cez 53% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Madrid, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.59 km? Približne 14% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Madrid, je 9.5 km. Ale 63% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Philadelphia, PA, je 6.40 mi. Ale 68% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Goiânia presadajú aspoň raz je 74%. Priemerne 29% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Strasbourg? Cestujúci v priemere čakajú 9 min, ale cez 26% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Bordeaux, je 6.7 km. Ale 45% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Strasbourg, je 3.9 km. Ale 26% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Bauru je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 52 min. Cez 53% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Bauru? Cestujúci v priemere čakajú 20 min, ale cez 58% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Adelaide, je 7.6 km. Ale 50% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Bordeaux? Cestujúci v priemere čakajú 13 min, ale cez 39% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Teresina presadajú aspoň raz je 46%. Priemerne 14% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Adelaide presadajú aspoň raz je 35%. Priemerne 12% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Goiânia? Cestujúci v priemere čakajú 28 min, ale cez 82% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia za jednu cestu najazdia v Teresina, je 5.4 km. Ale 36% cestujúcich cestuje cez 12 km jedným smerom.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Bordeaux, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.89 km? Približne 32% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Madrid je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 62 min. Cez 63% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Vedeli ste, že v Strasbourg, je priemerná vzdialenosť, ktorú ľudia chodia do práce alebo domov 0.82 km? Približne 29% ujde do svojho cieľa 1 km.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Philadelphia, PA presadajú aspoň raz je 71%. Priemerne 30% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Ako dlho zvyčajne ľudia každý deň čakajú na zastávke alebo na stanici v Philadelphia, PA? Cestujúci v priemere čakajú 16 min, ale cez 47% čaká dlhšie ako 20 minút.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Adelaide je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 65 min. Cez 66% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
V Teresina je priemerný čas, ktorý ľudia trávia vo verejnej doprave 79 min. Cez 80% týchto cestujúcich trávi každý deň vo verejnej doprave viac ako 2 hodiny.
• Rýchle skutočnosti na použitie •
Percento cestujúcich hromadnou dopravou, ktorí v Strasbourg presadajú aspoň raz je 60%. Priemerne 19% cestujúcich predsedá počas jednej jazdy aspoň dvakrát.

Každý deň cez 100 miliónov ľudí po celom svete jazdí hromadnou dopravou a používa Moovit. Moovit poskytuje štatistiky a analýzu verejnej dopravy na základe dát používanie Moovitu, ankiet a vzorcov cestovanie ľudí po meste.

Zistite, kde ľudí čakajú najdlhšie na autobus, koľko im priemerne trvá cesta dochádzanie, ako ďaleko ľudia cestujú do a z práce autobusom, vlakom alebo metrom, koľko musí každý deň priemerne chodiť a ďalšie veci.

Čas dochádzanie
Celkové množstvo času, ktoré ľudia ľudí trávi každý deň vo verejnej doprave
Zobraziť viac
Čas čakania
Množstvo času, ktoré ľudia čakajú v stanici na linku
Zobraziť viac
Vzdialenosť cesty
Priemerná vzdialenosť cesty verejnou dopravou
Zobraziť viac
Počet prestupov
Počet ľudí, ktorí počas cesty prestupujú
Zobraziť viac
Vzdialenosť chôdze
Priemerná vzdialenosť ľudí počas jednej cesty
Zobraziť viac
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac? Kontaktujte nás
Moovit index verejnej dopravy - Objavte dáta dopravy pre mestá po celom svete, objavte vzorca používanie verejnej dopravy
China Hong Kong
Ekvádor Cuenca
Írsko Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Tento projekt je licencovaný pod Creative Commons Attribution 4.0 Medzinárodná licencie. Pokojne použite informácie ktoré nájdete na stránke pod podmienkou že poďakujete Moovit a vložíte odkaz na našu stránku
Chcete sa o svojom meste dozvedieť viac?