Indise ng Moovit sa Pampublikong Sasakyan

Paghambingin ang mga katotohanan at istatistika tungkol sa pampublikong sasakyan sa iyong lungsod

• Quick Facts To Use •
In Córdoba, the average amount of time people spend riding public transit is 64min. Over 65% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
In SF Bay Area, CA, the average amount of time people spend riding public transit is 77min. Over 78% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Hamburg is 72%. On average, 30% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In West Midlands, the average amount of time people spend riding public transit is 94min. Over 95% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Catania e Messina is 4.7 km. Yet 31% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Berlin/Brandenburg, the average amount of time people spend riding public transit is 62min. Over 63% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Catania e Messina, the average distance people walk to work or home is 0.80 km? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in SF Bay Area, CA is 58%. On average, 18% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Goiânia is 7.0 km. Yet 47% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in West Midlands is 56%. On average, 21% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Berlin/Brandenburg is 78%. On average, 34% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Curitiba e Região each day? Commuters wait on average 17min, but over 50% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Berlin/Brandenburg is 9.1 km. Yet 60% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in West Midlands each day? Commuters wait on average 17min, but over 50% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Hamburg each day? Commuters wait on average 11min, but over 32% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Bari each day? Commuters wait on average 18min, but over 54% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Curitiba e Região, the average distance people walk to work or home is 0.70 km? Approximately, 19% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in SF Bay Area, CA each day? Commuters wait on average 13min, but over 38% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Bari, the average distance people walk to work or home is 0.76 km? Approximately, 22% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within SF Bay Area, CA is 5.65 mi. Yet 60% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Hamburg, the average amount of time people spend riding public transit is 58min. Over 59% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Berlin/Brandenburg each day? Commuters wait on average 10min, but over 29% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Córdoba, the average distance people walk to work or home is 0.62 km? Approximately, 12% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in West Midlands, the average distance people walk to work or home is 0.72 km? Approximately, 22% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in SF Bay Area, CA, the average distance people walk to work or home is 0.47 mi? Approximately, 24% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Curitiba e Região is 61%. On average, 23% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Bari is 31%. On average, 13% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Goiânia, the average distance people walk to work or home is 0.75 km? Approximately, 25% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
In Córdoba, the average amount of time people spend riding public transit is 64min. Over 65% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Goiânia each day? Commuters wait on average 28min, but over 82% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Goiânia is 74%. On average, 29% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Hamburg, the average distance people walk to work or home is 0.70 km? Approximately, 22% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Catania e Messina is 46%. On average, 17% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Bari, the average amount of time people spend riding public transit is 57min. Over 58% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Córdoba, the average distance people walk to work or home is 0.62 km? Approximately, 12% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Hamburg is 8.9 km. Yet 59% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
Did you know that in Berlin/Brandenburg, the average distance people walk to work or home is 0.52 km? Approximately, 11% walk more than 1 km to reach their destination.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Córdoba is 36%. On average, 7% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Córdoba each day? Commuters wait on average 21min, but over 61% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Bari is 4.2 km. Yet 28% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Curitiba e Região is 7.0 km. Yet 46% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within West Midlands is 6.6 km. Yet 44% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The percentage of public transit riders who transfer lines at least once in Córdoba is 36%. On average, 7% of riders transfer at least twice during a single trip.
• Quick Facts To Use •
In Catania e Messina, the average amount of time people spend riding public transit is 56min. Over 57% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Córdoba each day? Commuters wait on average 21min, but over 61% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Córdoba is 5.2 km. Yet 35% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
The average distance people ride in a single trip within Córdoba is 5.2 km. Yet 35% of riders travel over 12 km in a single direction.
• Quick Facts To Use •
In Goiânia, the average amount of time people spend riding public transit is 98min. Over 100% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.
• Quick Facts To Use •
How long do people usually wait at a stop or station in Catania e Messina each day? Commuters wait on average 23min, but over 67% wait longer than 20 minutes.
• Quick Facts To Use •
In Curitiba e Região, the average amount of time people spend riding public transit is 72min. Over 73% of those riders spend more than 2 hours on public transportation every day.

Araw-araw mahigit sa 100 milyong tao sa buong mundo ang nagbibiyahe sa pampublikong sasakyan gamit ang Moovit. Nagbibigay ang mg Kaalaman sa Moovit ng mga istatistika at analitiko para sa pampublikong sasakyan batay sa data ng paggamit ng Moovit, mga survey at mga travel pattern ng paglalakbay sa palibot ng kanilang mga lungsod.

Tuklasin kung saan madalas na naghihintay ng bus ang mga pasahero, kung gaano katagal ang araw-araw nilang pamamasahe, gaano kalayo ang binabyahe ng mga tao papunta at mula sa trabaho gamit ang bus, tren o subway at ang karaniwang distansiya na nilalakad ng tao sa bawat araw at higit pa.

Oras ng Byahe
Ang kabuuang oras ng pagbabyahe ng mga tao sa pampublikong sasakyan bawat araw
Tingnan ang higit pa
Oras ng Paghihintay
Ang bilang ng otas ng paghihintay ng mga tao sa linya sa isang istasyon
Tingnan ang higit pa
Layo ng Byahe
Ang karaniwang layo ng byahe sa pampublikong sasakyan kada bayahe
Tingnan ang higit pa
Bilang ng Paglipat
Bilang ng mga tao na lumipat ng linya kada byahe
Tingnan ang higit pa
Layo ng Lalakarin
Ang karaniwang layo na nilalakad ng mga tao kada byahe
Tingnan ang higit pa
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod? Makipag-ugnayan sa amin
Indise ng Pampublikong Sasakyan ng Moovit - Tuklasin ang data ng pagbabyahe sa mga lungsod sa buong mundo, tuklasin ang mga pattern ng paggamit ng pampublikong sasakyan
China Hong Kong
Ecuador Cuenca
Ireland Ireland
Israel Israel
Peru Lima
Singapore Singapore
Uruguay Montevideo
Ang gawaing ito ay lisensyado sa ilalim ng Creative Commons Attribution 4.0 International License. Huwag mag-atubiling gamitin ang impormasyong matatagpuan sa website na ito hangga't binibigyan mo ng kredito ang ''Moovit'' at isama ang isang link sa pahinang ito.
Nais mo bang matuto nang higit pa tungkol sa iyong lungsod?